Betontrappen

Betontrappen zijn leverbaar, zowel als steektrap, alswel trappen met een of meerdere kwarten. 
Zelfdragende trappen in gladde beton al dan niet ingeklemd. 

De betontrappen worden gemaakt naar uw plannen en uitgevoerd in elke door u aan te geven vorm. 
Hierbij moet vooral extra aandacht zijn voor het bouwbesluit!

Over levertijden kunnen we kort zijn. Met een goede maatvoering produceren en leveren wij trappen, met vertikale of iets schuine (niet afgeronde) op- en aantreden, binnen enkele weken na definitieve tekening op de bouwplaats af. Zie de foto`s 

-ndere voordelen zijn:

  • Geluidshinder is hiermee beter oplosbaar.
  • Vrijwel geen onderhoudskosten.