Breedplaat hellend betondak

VAVA-Massiefdak: 

De grote innovatie voor de Nederlandse markt is het tot 240 mm dik geïsoleerde betonnen element voor wand en hellend dak. Dit betonnen wand en -dakelement heeft als basis de overbekende breedplaat vloerelementen die normaal horizontaal voorzien moet worden van de zgn. opstortbeton. 

Bij toepassing als wand of schuin dak wordt de opstortbeton vervangen door 240 mm naadloos en milieuvriendelijk isolatiemateriaal wat daardoor alle andere dakplaatelementen in zijn schaduw zet en de constructieve kant van systeemvloeren ontspringt. Ook op het gebied van geluidshinder en brandpreventie is een betonnen dak ook niet te overtreffen. 

Reeds in de jaren `90 van de vorige eeuw zijn onze Oosterburen al begonnen met deze toepassing als (schuin) betondak in de vrije sector en later ook met veel succes bij meergezinswoningen.

De doorgaans houten nok met vele gordingen zijn met deze dakconstructie overbodig. Bij `n overspanning van bouwmuur tot bouwmuur of spant naar spant tot basis 540o mm h.o.h.. Bij grotere overspanningen zijn, om extra doorbuiging te voorkomen, extra tralieliggers nodig. Ook kan er voor worden gekozen om de elementen van boven naar beneden te monteren waarvoor we de houten nok met gordingen vervangen door enkel `n stalen nokligger met aanhaaknokkken als hangconstructie voor de elementen.

De elementen onderling worden d.m.v. ingestorte lasplaatjes of hoeklijnen sterk met elkaar verbonden. De verbinding tussen de, speciaal hiervoor ontwikkelde, tralieliggers en de 50 mm dik gewapende betonplaat werken als draagconstructie.

Nu VAVA-Veghel B.V. exclusief voor Nederland de licentie heeft verkregen om het VAVA-betondak en -wandelement in Nederland toe te passen, staat niks meer in de weg om de reeds verkregen Duitse zgn. Zulassung om te zetten in het Nederlandse KOMO-attest met certificaat voor de toepassing in alle Nederlandse bouwprojecten.

Op de bouwplaats worden de betonnen wand en -dakelementen in samenwerking met ons gemonteerd. Over de reeds fabrieksmatig aangebrachte talielatten, van 35x45 mm, in de bouw een Dampdoorlatende plaat aanbrengen voor toepassing van tengels en panlatten of riet of zink ...... Hier tussen wordt dan door onze specialisten het isolatiemateriaal aangebracht.

Het isolatiemateriaal is een ecologische en vochtregulerende topisolatie. Het zal pneumatisch worden ingeblazen zodat het elke holle ruimte op kan vullen. Hierdoor is het isolatiepakket over het gehele dak naadloos een geheel geworden met stil staande lucht die doordaar nog beter zal isoleren. 

Voor meer technische informatie over het VAVA-Massiefdak: neem Contact op of stuur uw plantekeningen naar VAVA-Veghel B.V. Aa-straatje 8 5461 BC Veghel of eventueel per mail naar info@vavaveghel.nl voor `n passende offerte.