Breedplaatvloeren

De breedplaatvloeren bestaan uit vooraf vervaardigde, minstens 50 mm dikke betonplaten met ingestorte onderwapening. De onderkant is staalbekistingsglad.
Op de bouw worden deze elementen aangebracht volgens een vooraf door ons vervaardigde en door u goedgekeurde tekening.

Na het leggen van de elementen worden de nodige leidingen voor elektra en sanitair aangebracht waarna de additionele wapeningsnetten en eventuele staven worden aangebracht. Hierna zal de randbekisting met vervolgens de op te storten beton tot berekende dikte worden aangebracht.
Alle mogelijke plattegrondvormen kunnen in breedplaatvloeren worden uitgevoerd. 

Sparingen voor bijvoorbeeld trapgaten, meterkasten en schoorstenen enz. maar ook elektriciteitsdozen kunnen fabrieksmatig dus vooraf worden ingebouwd. Het is echter vaak veel minder tijdrovend om deze in een later stadium voor de opstort op de bouwplaats te boren. De grootte en daardoor ook het gewicht van de elementen is afhankelijk van de kraancapaciteit en zal hieraan in overleg worden aangepast. Bijvoorbeeld kunnen hiervoor de paselementen achter aan in het stramien worden gelegd.

Bij `n opleglengte van minimaal 60 mm aan de kop van de elementen zijn voor de tijdelijke ondersteuning maar `n beperkt aantal stempels, waarover baddingen, nodig. Afhankelijk van de op te storten betondikte worden het aantallen stempels en baddingrijen bepaald.