This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Funderingen

Deze balken met afmetingen van maximaal 500 x 500 mm tot wel 8 m1 lang, bestaan uit compleet gelaste wapeningskorven die links en rechts fabrieksmatig al voorzien zijn van 50 mm dikke betonschalen. Eventueel fabrieksmatig al voorzien van leiding doorvoeren.

Montage:

Zetten aan de draad op folie. De elementen onderling koppelen met, door ons, mee geleverde koppelstaven. Eventueel de benodigde anker- voetplaten t.b.v. de staalconstructie. Volstorten, trillen en afrijden. Klaar, voor het monteren van ’n vrijdragende systeemvloer of i.h.w. te storen betonvloer.

Geen timmerman nodig voor de bekisting, geen vlechter voor de wapening.

DB funderingsbalken 50 x 50 cm tot 8 m1 lang.
Vullen met beton.
Met fabrieksmatige doorvoeren. Afstrijken klaar